Hur mycket kan jag spara på installation av solpaneler?

Svaret på hur mycket pengar ni kan spara är sjävklart beroende på vad era elkostnader är idag. Här på Solkusten är förutsättningarna optimala med ända upp till 320 soldagar per år och med rätt storlek på er solenergianläggning kan ni i bästa fall komma ner på noll kronor i månadsräkning, speciellt under sommarmånaderna.

Läs mer om hur ni kan spara pengar och andra fördelar med en installation av solpaneler.

Kontakta oss för att veta mer