Vad kostar det att installera solpaneler?

Även om alla pratar om alla fördelar med att installera solpaneler är det naturligtvis lika intressant att veta den faktiska kostnaden för att installera dem. Självklart måste vi börja med påpeka att ingen installation är densamma och därför kan vi endast ge exempel och från-priser för installationer här. Alla priser nedan är inklusive moms.

Ni vet väl att ni kan få svenskt Grön Teknik avdrag på 15% för solpaneler även i Spanien? Läs mer om svenska Grön Teknik avdraget här.

Exempelpriser på installation av solpaneler

Minimuminstallation - 8 solpaneler

Den minsta installationen vi normalt gör är på 8 paneler och priset för detta startar från 5 900 Euro.

Standardinstallation - 10-14 solpaneler

En standardinstallation är normalt sett på mellan 10 och 14 paneler. Detta antal är tillräckligt för att täcka det dagliga elbehovet för små till medelstora bostäder och priset för en sådan installation går normalt på från 6 900 Euro (vid 10 paneler).

Större installationer - 15+ solpaneler

Större hus eller bostäder med stor elförbrukning behöver ibland fler än 14 paneler. Priset för detta startar från 7 900 Euro men självklart ökar priset ju fler solpaneler som behövs.

Observera att alla priser ovan är exempel- och frånpriser. Efter ett besök och inspektion av er bostad kommer ni få ett fast, slutligt pris.

Faktorer som påverkar priset på installationen

Det finns en del olika faktorer som påverkar det priset totala priset och vi listar de viktigaste och vanligaste faktorerna här:

Elbehovet

Den viktigaste faktorn för kostnaden av er anläggning för solenergi är hur mycket el ni behöver producera. Ju mer el ni behöver, desto fler solpaneler behöver ni installera och självfallet blir priset högre ju fler solpaneler ni behöver.

Er förbrukning av el idag avgör hur många solpaneler ni behöver, men man måste även ta i beaktning om ni tänkt installera nya elförbrukande enheter, som till exempel poolvärme, golvvärme eller klimatanläggningar.

Placering av solpanelerna

Det normala är att man placerar sina solpaneler på taket på sitt hus. Om man inte kan installera solpanelerna på taket, eller helt enkelt vill placera dem någon annanstans, kan priset påverkas något. Normalt sett innebär detta ingen större extra kostnad dock.

Elen i fastigheten idag

Hur elen är dragen i fastigheten är något som kan påverka priset. Normalt sett är detta inte något problem men i vissa fall måste nuvarande elinstallation korrigeras, alternativt krävs en speciallösning.

Kontakta oss för att veta mer